முகப்பு

இயக்குநர் (செயல்பாடுகள் மற்றும் வணிக அபிவிருத்தி)

இந்தியா அரசு,
பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம்,
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சரக்கு நடைபாதை கார்ப்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குநர் (செயல்பாடுகள் மற்றும் வணிக அபிவிருத்தி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியா அரசு,
பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம்,
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சரக்கு நடைபாதை கார்ப்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட்

வேலை இடம்
இந்தியா அரசு, பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம், அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சரக்கு நடைபாதை கார்ப்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட்
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியா அரசு, பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம், அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சரக்கு நடைபாதை கார்ப்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: