முகப்பு

விஞ்ஞானி, மூத்த விஞ்ஞானி, முதன்மை விஞ்ஞானி

வேதி உயிரியல் சிஎஸ்ஐஆர்-இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்),
4, ராஜா எஸ்.சி.முல்லிக் ரோடு, ஜாதவ்பூர், கொல்கத்தா - 700 032  (WB)
இந்தியா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி, மூத்த விஞ்ஞானி, முதன்மை விஞ்ஞானி
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

வேதி உயிரியல் சிஎஸ்ஐஆர்-இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்),
4, ராஜா எஸ்.சி.முல்லிக் ரோடு, ஜாதவ்பூர், கொல்கத்தா - 700 032  (WB)
இந்தியா

வேலை இடம்
வேதி உயிரியல் சிஎஸ்ஐஆர்-இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட், அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்), 4, ராஜா எஸ்.சி.முல்லிக் ரோடு, ஜாதவ்பூர், கொல்கத்தா - 700 032 (WB) இந்தியா
நகரம்
கொல்கத்தா
மாநிலம்
மேற்கு வங்காளம்
தொடர்பு கொள்ள
வேதி உயிரியல் சிஎஸ்ஐஆர்-இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட், அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்), 4, ராஜா எஸ்.சி.முல்லிக் ரோடு, ஜாதவ்பூர், கொல்கத்தா - 700 032 (WB) இந்தியா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: