முகப்பு

விஞ்ஞானி GR.IV (2)

CSIR- மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
(அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்),
தில்லி-மதுரா சாலை, பி.ஓ. சிஆர்ஆர்ஐ,
புது டெல்லி - 110 025

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி GR.IV (2)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

CSIR- மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
(அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்),
தில்லி-மதுரா சாலை, பி.ஓ. சிஆர்ஆர்ஐ,
புது டெல்லி - 110 025

சம்பளம்
67700/month
வேலை இடம்
CSIR- மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்), தில்லி-மதுரா சாலை, பி.ஓ. சிஆர்ஆர்ஐ, புது டெல்லி - 110 025
நகரம்
புது டெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
CSIR- மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்), தில்லி-மதுரா சாலை, பி.ஓ. சிஆர்ஆர்ஐ, புது டெல்லி - 110 025
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: