முகப்பு

டெண்டர் (NIT)

இந்தியா அரசு,
அணு சக்தி துறை,
இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம்,
கல்பாக்கம் - 603 102

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் டெண்டர் (NIT)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியா அரசு,
அணு சக்தி துறை,
இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம்,
கல்பாக்கம் - 603 102

வேலை இடம்
இந்தியா அரசு, அணு சக்தி துறை, இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம், கல்பாக்கம் - 603 102
நகரம்
கல்பாக்கம்
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியா அரசு, அணு சக்தி துறை, இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம், கல்பாக்கம் - 603 102
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: