முகப்பு

துணை மேலாளர், மேலாளர்

தமிழ்நாடு முன்னாள் சேவக் கழகம் லிமிடெட் (டெக்ஸ்கோ),
சென்னை - 15

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை மேலாளர், மேலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தமிழ்நாடு முன்னாள் சேவக் கழகம் லிமிடெட் (டெக்ஸ்கோ),
சென்னை - 15

வேலை இடம்
தமிழ்நாடு முன்னாள் சேவக் கழகம் லிமிடெட் (டெக்ஸ்கோ), சென்னை - 15
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
தமிழ்நாடு முன்னாள் சேவக் கழகம் லிமிடெட் (டெக்ஸ்கோ), சென்னை - 15
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: