முகப்பு

பதிவாளர், மூத்த மாணவர் செயல்பாடு மற்றும் விளையாட்டு அலுவலர்

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் குருக்ஷேத்ரா,
(மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ், இந்திய அரசு)
குருக்ஷேத்ரா - 138 119 (ஹரியானா)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பதிவாளர், மூத்த மாணவர் செயல்பாடு மற்றும் விளையாட்டு அலுவலர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் குருக்ஷேத்ரா,
(மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ், இந்திய அரசு)
குருக்ஷேத்ரா - 138 119 (ஹரியானா)

வேலை இடம்
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் குருக்ஷேத்ரா, (மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ், இந்திய அரசு) குருக்ஷேத்ரா - 138 119 (ஹரியானா)
நகரம்
குருக்ஷேத்ரா
மாநிலம்
ஹரியானா
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் குருக்ஷேத்ரா, (மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ், இந்திய அரசு) குருக்ஷேத்ரா - 138 119 (ஹரியானா)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: