முகப்பு

மருத்துவமனை மருத்துவம், மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல், குழந்தை / நொய்டாலஜி, குழந்தை / நொய்டாலஜி, மயக்கமருந்தியல், கண் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், மனநல மருத்துவர்

மாவட்ட ஊரக மேம்பாட்டு நிறுவனம்,

சுந்தர்கர்

ஒடிசா - 770 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மருத்துவமனை மருத்துவம், மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல், குழந்தை / நொய்டாலஜி, குழந்தை / நொய்டாலஜி, மயக்கமருந்தியல், கண் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், மனநல மருத்துவர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மாவட்ட ஊரக மேம்பாட்டு நிறுவனம்,

சுந்தர்கர்

ஒடிசா - 770 001

வேலை இடம்
மாவட்ட ஊரக மேம்பாட்டு நிறுவனம், சுந்தர்கர் ஒடிசா - 770 001
நகரம்
சுந்தர்கர்
மாநிலம்
ஒடிசா
தொடர்பு கொள்ள
திட்ட இயக்குனர், மாவட்ட ஊரக மேம்பாட்டு நிறுவனம், சுந்தர்கர் ஒடிசா - 770 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: