முகப்பு

கணினி பொறியாளர், SDE (சிவில்), ஜூனியர் பொறியாளர், நூலக உதவியாளர், ஆய்வக உதவியாளர்கள், மகளிர் விடுதி மேற்பார்வையாளர்,

நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம்,

ரோடக்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் கணினி பொறியாளர், SDE (சிவில்), ஜூனியர் பொறியாளர், நூலக உதவியாளர், ஆய்வக உதவியாளர்கள், மகளிர் விடுதி மேற்பார்வையாளர்,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம்,

ரோடக்

வேலை இடம்
நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம், ரோடக்
நகரம்
ரோடக்
தொடர்பு கொள்ள
நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம், ரோடக்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: