முகப்பு

மேல் பிரிவு எழுத்தர், ஜூனியர் கொள்முதல் உதவியாளர், ஜூனியர் ஸ்டோர் கீப்பர், குரூப் சி - அரசிதழ் அல்லாத

அணு சக்தி துறை / கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை இயக்குநரகம்,
'O' தளம், விக்ரம் சாராபாய் பவன், அனுஷ்க்டிநகர்,
மும்பை - 400 094,
மகாராஷ்டிரா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மேல் பிரிவு எழுத்தர், ஜூனியர் கொள்முதல் உதவியாளர், ஜூனியர் ஸ்டோர் கீப்பர், குரூப் சி - அரசிதழ் அல்லாத
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அணு சக்தி துறை / கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை இயக்குநரகம்,
'O' தளம், விக்ரம் சாராபாய் பவன், அனுஷ்க்டிநகர்,
மும்பை - 400 094,
மகாராஷ்டிரா

காலியிடம்
34
வேலை இடம்
அணு சக்தி துறை / கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை இயக்குநரகம், 'O' தளம், விக்ரம் சாராபாய் பவன், அனுஷ்க்டிநகர், மும்பை - 400 094, மகாராஷ்டிரா
நகரம்
மும்பை
மாநிலம்
மகாராஷ்டிரா
தொடர்பு கொள்ள
அணு சக்தி துறை / கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை இயக்குநரகம், 'O' தளம், விக்ரம் சாராபாய் பவன், அனுஷ்க்டிநகர், மும்பை - 400 094, மகாராஷ்டிரா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: