முகப்பு

சிறப்பு கல்வி விரிவுரையாளர், எஸ்டேட் அதிகாரி, ஸ்டெனோ - கம் - கணக்கர், உதவி பேராசிரியர் (சிறப்பு கல்வி, மருத்துவ PMR) விரிவுரையாளர் (தொழில்சார்ந்த மருத்துவம்), பட்டறை மேற்பார்வையாளர்-கம்-ஸ்டோர் கீப்பர்

அறிவுசார் குறைபாடுடைய உள்ள நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (Divyangjan),
குறைபாடுகள் கொண்ட நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் துறை (Divyangian),
(சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சு, இந்திய அரசு),
மனோவிக்காஸ்நகர், செகுந்திராபாத் - 500 009
தெலுங்கானா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் சிறப்பு கல்வி விரிவுரையாளர், எஸ்டேட் அதிகாரி, ஸ்டெனோ - கம் - கணக்கர், உதவி பேராசிரியர் (சிறப்பு கல்வி, மருத்துவ PMR) விரிவுரையாளர் (தொழில்சார்ந்த மருத்துவம்), பட்டறை மேற்பார்வையாளர்-கம்-ஸ்டோர் கீப்பர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அறிவுசார் குறைபாடுடைய உள்ள நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (Divyangjan),
குறைபாடுகள் கொண்ட நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் துறை (Divyangian),
(சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சு, இந்திய அரசு),
மனோவிக்காஸ்நகர், செகுந்திராபாத் - 500 009
தெலுங்கானா

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
அறிவுசார் குறைபாடுடைய உள்ள நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (Divyangjan), குறைபாடுகள் கொண்ட நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் துறை (Divyangian), (சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சு, இந்திய அரசு), மனோவிக்காஸ்நகர், செகுந்திராபாத் - 500 009 தெலுங்கானா
நகரம்
செகுந்திராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
அறிவுசார் குறைபாடுடைய உள்ள நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (Divyangjan), குறைபாடுகள் கொண்ட நபர்களின் அதிகாரமளித்தல் துறை (Divyangian), (சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சு, இந்திய அரசு), மனோவிக்காஸ்நகர், செகுந்திராபாத் - 500 009 தெலுங்கானா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: