முகப்பு

திட்ட விஞ்ஞானி - பி

கடல் வாழ் வளங்கள் மற்றும் சூழலியல் மையம் (EMLRE),
பூமி அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES),
எல்.என்.ஜி சாலை, புதுவிப், ஓச்சந்துருத் (போஸ்ட்),
கொச்சி,
இந்தியா.

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட விஞ்ஞானி - பி
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கடல் வாழ் வளங்கள் மற்றும் சூழலியல் மையம் (EMLRE),
பூமி அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES),
எல்.என்.ஜி சாலை, புதுவிப், ஓச்சந்துருத் (போஸ்ட்),
கொச்சி,
இந்தியா.

காலியிடம்
4
வேலை இடம்
கடல் வாழ் வளங்கள் மற்றும் சூழலியல் மையம் (EMLRE), பூமி அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES), எல்.என்.ஜி சாலை, புதுவிப், ஓச்சந்துருத் (போஸ்ட்), கொச்சி, இந்தியா.
நகரம்
கொச்சி
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
கடல் வாழ் வளங்கள் மற்றும் சூழலியல் மையம் (EMLRE), பூமி அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES), எல்.என்.ஜி சாலை, புதுவிப், ஓச்சந்துருத் (போஸ்ட்), கொச்சி, இந்தியா.
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: