முகப்பு

உறுப்பினர் (நீதித்துறை), உறுப்பினர் (நிர்வாக அல்லது தொழில்நுட்பம்)

NCT அரசு, டெல்லி
நிலம் மற்றும் கட்டிடத் துறை
(ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணைய கிளை)
பி-பிளாக்: விகாஸ் பவன்,
புது டெல்லி - 110 002

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உறுப்பினர் (நீதித்துறை), உறுப்பினர் (நிர்வாக அல்லது தொழில்நுட்பம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

NCT அரசு, டெல்லி
நிலம் மற்றும் கட்டிடத் துறை
(ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணைய கிளை)
பி-பிளாக்: விகாஸ் பவன்,
புது டெல்லி - 110 002

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
NCT அரசு, டெல்லி நிலம் மற்றும் கட்டிடத் துறை (ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணைய கிளை) பி-பிளாக்: விகாஸ் பவன், புது டெல்லி - 110 002
நகரம்
புது டெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
NCT அரசு, டெல்லி நிலம் மற்றும் கட்டிடத் துறை (ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணைய கிளை) பி-பிளாக்: விகாஸ் பவன், புது டெல்லி - 110 002
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: