முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: உன்மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை

Vivekanathar Quote-44

உன்மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்றால் கடவுளே நேரில் வந்தாலும் பயனில்லை. - விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: