முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற

Quote-18

ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களேயொழிய தம்மை மாற்றி கொள்ள நினைப்பதில்லை
ஆப்பிரகாம் லிங்கன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: