தினம் ஒர் சிந்தனை : பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்

முகப்பு

தினம் ஒர் சிந்தனை : பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்

Quote-61

பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கடவுள் அருகே நீங்கள் போகலாம்
பிரார்த்தனை செய்ய முடியவில்லையா
அதற்குப் பதிலாக சேவை செய்யுங்கள்
கடவுளே உங்கள் அருகே வருவார் - அன்னை தெரசா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்:

வீடியோ