முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: வருத்தமோ, துன்பமோ இன்றி

Quote-73

வருத்தமோ, துன்பமோ இன்றி எவராலும் எளிதில் புகழ்பெற முடியாது. ஜான் டிரைடன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: