முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: நம்பிக்கை என்பது ஒரு நாளில் உதிர்ந்து விடும்

Quote-29

நம்பிக்கை என்பது ஒரு நாளில் உதிர்ந்து விடும் பூவாக இருந்து விடக்கூடாது.  மேலும் மேலும் மலரை உருவாக்கும் செடியாக இருக்க வேண்டும். - அரிஸ்டாட்டில்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: