முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

ஆசிரியர் (ஒப்பந்தம்) - (கடல்சார் மேலாண்மை பள்ளி நிதி, பொருளாதாரம், மேலாண்மை மற்றும் துறைமுகம், கப்பல் மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ்)

 இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம்,

(ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம், இந்திய அரசு)

கொச்சி வளாகம்,

சேரா, NH-47A, மட்சியபுரி (அஞ்சல்),

கொச்சி - 682 029

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆசிரியர் (ஒப்பந்தம்) - (கடல்சார் மேலாண்மை பள்ளி நிதி, பொருளாதாரம், மேலாண்மை மற்றும் துறைமுகம், கப்பல் மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

 இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம்,

(ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம், இந்திய அரசு)

கொச்சி வளாகம்,

சேரா, NH-47A, மட்சியபுரி (அஞ்சல்),

கொச்சி - 682 029

வேலை இடம்
இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம், (ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம், இந்திய அரசு) கொச்சி வளாகம், சேரா, NH-47A, மட்சியபுரி (அஞ்சல்), கொச்சி - 682 029
நகரம்
கொச்சி
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம், (ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம், இந்திய அரசு) கொச்சி வளாகம், சேரா, NH-47A, மட்சியபுரி (அஞ்சல்), கொச்சி - 682 029
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: