முகப்பு

தலைமை நிதி அதிகாரி

இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள்,

மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்,

9-வது தளம், என்டிசிசி-II பில்டிங், ஜெய் சிங் ரோடு,

நியூடெல்லி - 110 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் தலைமை நிதி அதிகாரி
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள்,

மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்,

9-வது தளம், என்டிசிசி-II பில்டிங், ஜெய் சிங் ரோடு,

நியூடெல்லி - 110 001

சம்பளம்
209200/month
தகுதி
பொருளாதாரம் இளநிலை அல்லது முதுநிலை மற்றும் அனுபவம்
காலியிடம்
1
வேலை இடம்
இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், 9-வது தளம், என்டிசிசி-II பில்டிங், ஜெய் சிங் ரோடு, நியூடெல்லி - 110 001
நகரம்
நியூடெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், 9-வது தளம், என்டிசிசி-II பில்டிங், ஜெய் சிங் ரோடு, நியூடெல்லி - 110 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: