முகப்பு

இயக்குனர் (தொழில்நுட்பம்)

தேசிய ஜவுளி கார்ப்பரேஷன் லிட், (என்டிசி)

இந்திய அரசு

பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (தொழில்நுட்பம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய ஜவுளி கார்ப்பரேஷன் லிட், (என்டிசி)

இந்திய அரசு

பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்

வேலை இடம்
தேசிய ஜவுளி கார்ப்பரேஷன் லிட், (என்டிசி) இந்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய ஜவுளி கார்ப்பரேஷன் லிட், (என்டிசி) இந்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: