முகப்பு

விஞ்ஞானி-பி (மருத்துவம்) (மருத்துவம் அல்லாத)

மலேரியா ஆராய்ச்சி ICMR- நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்,

(இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்),

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல ஆராய்ச்சி அமைச்சகத்துறை,

இந்திய அரசு,

துறை 8, துவாரகா, புது தில்லி - 110 077

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானி-பி (மருத்துவம்) (மருத்துவம் அல்லாத)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மலேரியா ஆராய்ச்சி ICMR- நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்,

(இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்),

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல ஆராய்ச்சி அமைச்சகத்துறை,

இந்திய அரசு,

துறை 8, துவாரகா, புது தில்லி - 110 077

வேலை இடம்
மலேரியா ஆராய்ச்சி ICMR- நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட், (இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்), சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல ஆராய்ச்சி அமைச்சகத்துறை, இந்திய அரசு, துறை 8, துவாரகா, புது தில்லி - 110 077
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
மலேரியா ஆராய்ச்சி ICMR- நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட், (இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்), சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல ஆராய்ச்சி அமைச்சகத்துறை, இந்திய அரசு, துறை 8, துவாரகா, புது தில்லி - 110 077
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: