முகப்பு

உதவி செயலாளர் குரூப் - I, உதவியாளர் போக்குவரத்து மேலாளர் குரூப் - 1

விசாகப்பட்டினம் போர்ட் டிரஸ்ட்,
விசாகப்பட்டினம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி செயலாளர் குரூப் - I, உதவியாளர் போக்குவரத்து மேலாளர் குரூப் - 1
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

விசாகப்பட்டினம் போர்ட் டிரஸ்ட்,
விசாகப்பட்டினம்

வேலை இடம்
விசாகப்பட்டினம் போர்ட் டிரஸ்ட், விசாகப்பட்டினம்
நகரம்
விசாகப்பட்டினம்
மாநிலம்
ஆந்திரபிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
விசாகப்பட்டினம் போர்ட் டிரஸ்ட், விசாகப்பட்டினம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: