முகப்பு

ஆய்வக தொழில்நுற்ப வல்லுநர்

உயிரியல் தேசிய நிறுவனம்,
(சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சின் கீழ் ஒரு தன்னார்வ நிறுவனம்)
இந்தியா அரசு,
ஏ-32, செக்டர் - 62,  நிறுவன பகுதி, Ph - II,
நொய்டா - 201 309
உத்திரபிரதேசம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆய்வக தொழில்நுற்ப வல்லுநர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

உயிரியல் தேசிய நிறுவனம்,
(சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சின் கீழ் ஒரு தன்னார்வ நிறுவனம்)
இந்தியா அரசு,
ஏ-32, செக்டர் - 62,  நிறுவன பகுதி, Ph - II,
நொய்டா - 201 309
உத்திரபிரதேசம்

சம்பளம்
35400/month
தகுதி
30 வயதுக்குள்
காலியிடம்
3
வேலை இடம்
உயிரியல் தேசிய நிறுவனம், (சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சின் கீழ் ஒரு தன்னார்வ நிறுவனம்) இந்தியா அரசு, ஏ-32, செக்டர் - 62, நிறுவன பகுதி, Ph - II, நொய்டா - 201 309 உத்திரபிரதேசம்
நகரம்
நொய்டா
மாநிலம்
உத்திரபிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
உயிரியல் தேசிய நிறுவனம், (சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சின் கீழ் ஒரு தன்னார்வ நிறுவனம்) இந்தியா அரசு, ஏ-32, செக்டர் - 62, நிறுவன பகுதி, Ph - II, நொய்டா - 201 309 உத்திரபிரதேசம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: