முகப்பு

கடை மற்றும் கொள்முதல் அதிகாரி, பொது பணி உதவியாளர்

காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம்,
குண்டேஷ்வரி, மாவட்டம். உதம் சிங் நகர்,
காஷிபூர் - 244713. உத்தரகண்ட்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் கடை மற்றும் கொள்முதல் அதிகாரி, பொது பணி உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம்,
குண்டேஷ்வரி, மாவட்டம். உதம் சிங் நகர்,
காஷிபூர் - 244713. உத்தரகண்ட்

வேலை இடம்
காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம், குண்டேஷ்வரி, மாவட்டம். உதம் சிங் நகர், காஷிபூர் - 244713. உத்தரகண்ட்
நகரம்
காஷிபூர்
மாநிலம்
உத்தரகண்ட்
தொடர்பு கொள்ள
காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம், குண்டேஷ்வரி, மாவட்டம். உதம் சிங் நகர், காஷிபூர் - 244713. உத்தரகண்ட்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: