முகப்பு

இயக்குனர் (நிதி)

இந்தியா அரசு,
பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்,
இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்,

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (நிதி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியா அரசு,
பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்,
இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்,

வேலை இடம்
இந்தியா அரசு, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்,
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியா அரசு, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்,
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: