முகப்பு

துணை பொது மேலாளர் (F & A) (மீடியா)

தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டு கழகம் லிமிடெட் (NFDC),
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை பொது மேலாளர் (F & A) (மீடியா)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டு கழகம் லிமிடெட் (NFDC),
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),

வேலை இடம்
தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டு கழகம் லிமிடெட் (NFDC), (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டு கழகம் லிமிடெட் (NFDC), (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: