முகப்பு

துணை செயலாளர், கல்வி அலுவலர்,

பல்கலைக்கழக மானியக் குழு,
பஹதூர் ஷா ஜஃபர் மார்க்,
புது தில்லி - 110 002

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை செயலாளர், கல்வி அலுவலர்,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பல்கலைக்கழக மானியக் குழு,
பஹதூர் ஷா ஜஃபர் மார்க்,
புது தில்லி - 110 002

வேலை இடம்
பல்கலைக்கழக மானியக் குழு, பஹதூர் ஷா ஜஃபர் மார்க், புது தில்லி - 110 002
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
பல்கலைக்கழக மானியக் குழு, பஹதூர் ஷா ஜஃபர் மார்க், புது தில்லி - 110 002
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: