முகப்பு

துணை பதிவாளர், துணை நூலகர், கண்காணிப்பாளர் பொறியாளர், உதவி. பொறியாளர் (மின்)

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,
வாரங்கல் - 506 004
(தெலுங்கானா மாநிலம்)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை பதிவாளர், துணை நூலகர், கண்காணிப்பாளர் பொறியாளர், உதவி. பொறியாளர் (மின்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,
வாரங்கல் - 506 004
(தெலுங்கானா மாநிலம்)

வேலை இடம்
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், வாரங்கல் - 506 004 (தெலுங்கானா மாநிலம்)
நகரம்
வாரங்கல்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், வாரங்கல் - 506 004 (தெலுங்கானா மாநிலம்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: