முகப்பு

பி & ஓ பொறியாளர்

தேசிய உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு நிறுவனம்,
கல்லெட்டும்காரா பி.ஓ. இரிஞ்சாலக்குடா,
திருச்சூர் - 680 683

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பி & ஓ பொறியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு நிறுவனம்,
கல்லெட்டும்காரா பி.ஓ. இரிஞ்சாலக்குடா,
திருச்சூர் - 680 683

தகுதி
BPO/MPO
வேலை இடம்
தேசிய உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு நிறுவனம், கல்லெட்டும்காரா பி.ஓ. இரிஞ்சாலக்குடா, திருச்சூர் - 680 683
நகரம்
திருச்சூர்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு நிறுவனம், கல்லெட்டும்காரா பி.ஓ. இரிஞ்சாலக்குடா, திருச்சூர் - 680 683
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: