முகப்பு

திட்ட விஞ்ஞானி-சி, திட்ட விஞ்ஞானி-பி, ஆலோசகர் (மருத்துவரல்லாத), திட்ட பணியாளர் செவிலியர், திட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர் - சி (ஆய்வகம்), திட்ட உதவியாளர் (சமூக பணி / நர்சிங்), திட்ட உயர் பிரிவு எழுத்தர், திட்ட கீழ் பிரிவு எழுத்தர்

ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம்
ஆர் -127, இரண்டாவது பிரதான சாலை, TNHB,
அயப்பாக்கம்,
சென்னை - 600 077

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட விஞ்ஞானி-சி, திட்ட விஞ்ஞானி-பி, ஆலோசகர் (மருத்துவரல்லாத), திட்ட பணியாளர் செவிலியர், திட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர் - சி (ஆய்வகம்), திட்ட உதவியாளர் (சமூக பணி / நர்சிங்), திட்ட உயர் பிரிவு எழுத்தர், திட்ட கீழ் பிரிவு எழுத்தர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம்
ஆர் -127, இரண்டாவது பிரதான சாலை, TNHB,
அயப்பாக்கம்,
சென்னை - 600 077

வேலை இடம்
ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் ஆர் -127, இரண்டாவது பிரதான சாலை, TNHB, அயப்பாக்கம், சென்னை - 600 077
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
ஐ.சி.எம்.ஆர்-தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் ஆர் -127, இரண்டாவது பிரதான சாலை, TNHB, அயப்பாக்கம், சென்னை - 600 077
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: