முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: கண்டனத்தை தாங்கி கொள்ளும்

Quote-4

கண்டனத்தை தாங்கி கொள்ளும் திடமனம் இல்லை என்றால் கடமையை நிறைவேற்ற முடியாது. - அறிஞர் அண்ணா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: