முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான்

Quote-9

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான். செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான். - பெர்னாட்ஷா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: