முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: உலகத்தில் அநீதி கண்டு கோபமும்

Quote-60

உலகத்தில் அநீதி கண்டு கோபமும் வெறுப்பும் கொண்டு குமுறி எழுவாயானால் நாம் இருவரும் தோழர்கள். - சே குவேரா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: