முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : ஒரு முட்டாள் தன்னை

Quote-65

ஒரு முட்டாள் தன்னை முட்டாள் என்று உணரும் தருணத்தில் புத்திசாலியாகின்றான்.
ஒரு புத்திசாலி தன்னை புத்திசாலி என்று பெருமை கொள்ளும் கனத்தில் முட்டாளாகின்றான்.   - அப்துல் கலாம்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: