முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை : உண்மையான நண்பர்கள்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : உண்மையான நண்பர்கள்

Quote-68

உண்மையான நண்பர்கள் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை இரண்டு பங்காக மாற்றுகிறார்கள்
அதே நேரத்தில், துன்பத்தை பாதியாகக் குறைத்து விடுகிறார்கள். - எடிசன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: