முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: நீ வெற்றி பெற்றால்,

Quote-3

நீ பிறருக்கு நின்றுகொண்டு விளக்கத் தேவையில்லை.  நீ தோற்றால்  நீ அங்கு நின்று உன் தோல்விக்கான காரணங்களை விளக்கிக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. - ஹிட்லர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: