முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

இயக்குநர் (சட்டம்) (பொருளாதாரம்) (நிதி பகுப்பாய்வு), இணை இயக்குநர் (சட்டம்) (பொருளாதாரம்), துணை இயக்குநர் (சட்டம்) (பொருளாதாரம்) (நிதி பகுப்பாய்வு), அலுவலக மேலாளர் (கார்ப்பரேட் சர்வீஸ்) (நூலக சேவை)

இந்திய போட்டி ஆணையம்,

3-வது மாடி, ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ஹவுஸ்,

18-20, கஸ்தூர்பா காந்தி மார்க்,

நியூ டெல்லி -110 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குநர் (சட்டம்) (பொருளாதாரம்) (நிதி பகுப்பாய்வு), இணை இயக்குநர் (சட்டம்) (பொருளாதாரம்), துணை இயக்குநர் (சட்டம்) (பொருளாதாரம்) (நிதி பகுப்பாய்வு), அலுவலக மேலாளர் (கார்ப்பரேட் சர்வீஸ்) (நூலக சேவை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய போட்டி ஆணையம்,

3-வது மாடி, ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ஹவுஸ்,

18-20, கஸ்தூர்பா காந்தி மார்க்,

நியூ டெல்லி -110 001

வேலை இடம்
இந்திய போட்டி ஆணையம், 3-வது மாடி, ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ஹவுஸ், 18-20, கஸ்தூர்பா காந்தி மார்க், நியூ டெல்லி -110 001
நகரம்
நியூ டெல்லி
மாநிலம்
டெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய போட்டி ஆணையம், 3-வது மாடி, ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ஹவுஸ், 18-20, கஸ்தூர்பா காந்தி மார்க், நியூ டெல்லி -110 001

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: