முகப்பு

ஆலோசகர் (பொருட்கள் மேலாண்மை, ஒப்பந்தம் மேலாண்மை, பணியாளர்)

என்எம்டிசி லிமிடெட்,

பதிவு அலுவலகம்: 10-3-311 / ஏ, 'கானிஜ் பவன்', கோட்டை ஹில்ஸ்,

மஸாப் டேங்க், ஹைதராபாத் - 500 028

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆலோசகர் (பொருட்கள் மேலாண்மை, ஒப்பந்தம் மேலாண்மை, பணியாளர்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

என்எம்டிசி லிமிடெட்,

பதிவு அலுவலகம்: 10-3-311 / ஏ, 'கானிஜ் பவன்', கோட்டை ஹில்ஸ்,

மஸாப் டேங்க், ஹைதராபாத் - 500 028

வேலை இடம்
என்எம்டிசி லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்: 10-3-311 / ஏ, 'கானிஜ் பவன்', கோட்டை ஹில்ஸ், மஸாப் டேங்க், ஹைதராபாத் - 500 028
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
என்எம்டிசி லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்: 10-3-311 / ஏ, 'கானிஜ் பவன்', கோட்டை ஹில்ஸ், மஸாப் டேங்க், ஹைதராபாத் - 500 028
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: