முகப்பு

பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர், சிறந்த நிபுணர், நர்சிங் கண்காணிப்பாளர்

ஹிமாலயன் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம்,

சுவாமி ராம் நாகர், அஞ்சல்,  ஜாலி கிராண்ட்,

டேராடூன் - 248 016

உத்தரகண்ட்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர், சிறந்த நிபுணர், நர்சிங் கண்காணிப்பாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஹிமாலயன் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம்,

சுவாமி ராம் நாகர், அஞ்சல்,  ஜாலி கிராண்ட்,

டேராடூன் - 248 016

உத்தரகண்ட்

தகுதி
3 முதல் 5 வருட நிர்வாக அனுபவம்
வேலை இடம்
ஹிமாலயன் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், சுவாமி ராம் நாகர், அஞ்சல், ஜாலி கிராண்ட், டேராடூன் - 248 016 உத்தரகண்ட்
நகரம்
டேராடூன்
மாநிலம்
உத்தரகண்ட்
தொடர்பு கொள்ள
ஹிமாலயன் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், சுவாமி ராம் நாகர், அஞ்சல், ஜாலி கிராண்ட், டேராடூன் - 248 016 உத்தரகண்ட்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: