முகப்பு

நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப காலியிடங்கள்

இந்திய தொழில்நுட்ப இன்ஸ்ட்டியூட், பிலாய்
ஜி.இ.சி.காம்பஸ், சீஜ்பஹார், ராஜ்பூர் - 492 015,
சத்தீஸ்கர்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப காலியிடங்கள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய தொழில்நுட்ப இன்ஸ்ட்டியூட், பிலாய்
ஜி.இ.சி.காம்பஸ், சீஜ்பஹார், ராஜ்பூர் - 492 015,
சத்தீஸ்கர்

வேலை இடம்
இந்திய தொழில்நுட்ப இன்ஸ்ட்டியூட், பிலாய் ஜி.இ.சி.காம்பஸ், சீஜ்பஹார், ராஜ்பூர் - 492 015, சத்தீஸ்கர்
நகரம்
ராஜ்பூர்
மாநிலம்
சத்தீஸ்கர்
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய தொழில்நுட்ப இன்ஸ்ட்டியூட், பிலாய் ஜி.இ.சி.காம்பஸ், சீஜ்பஹார், ராஜ்பூர் - 492 015, சத்தீஸ்கர்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: