முகப்பு

உதவி பேராசிரியர் (PMR, மருத்துவ உளவியல்), விரிவுரையாளர் (பிசியோதெரபி), நிர்வாக அதிகாரி, புரோஸ்டெடிஸ்ட் & ஆர்த்தோடிஸ்ட், O & M பயிற்றுவிப்பாளர்-கம்- சிறப்பு கல்வியாளர், மருத்துவ உதவியாளர் (பேச்சு மற்றும் கேட்டல்), உதவியாளர், தட்டச்சர் / கிளார்க்

பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD),
(சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர் (PMR, மருத்துவ உளவியல்), விரிவுரையாளர் (பிசியோதெரபி), நிர்வாக அதிகாரி, புரோஸ்டெடிஸ்ட் & ஆர்த்தோடிஸ்ட், O & M பயிற்றுவிப்பாளர்-கம்- சிறப்பு கல்வியாளர், மருத்துவ உதவியாளர் (பேச்சு மற்றும் கேட்டல்), உதவியாளர், தட்டச்சர் / கிளார்க்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD),
(சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD), (சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு) கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
பல குறைபாடுடைய (Divyagjan) நபர்கள் அதிகாரமளித்தல் தேசிய நிறுவனம் (NIEPMD), (சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம், இந்திய அரசு) கிழக்கு கடற்கரை சாலை, முத்துக்காடு, கோவளம் (அஞ்சல்), சென்னை - 603 112
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: