முகப்பு

மூத்த குடிமகன் (ஓ & ஜி), (பொது மருத்துவம்), பகுதி நேர சிறப்பு நிபுணர் (கதிரியக்கவியல், மயக்க மருந்து), பகுதி நேர மருத்துவர் (ஹோமியோபதி)

ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம்,
(இந்திய அரசு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்),
ESIC மருத்துவமனை,
வண்ணார் பேட்டை, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு - 627 003

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த குடிமகன் (ஓ & ஜி), (பொது மருத்துவம்), பகுதி நேர சிறப்பு நிபுணர் (கதிரியக்கவியல், மயக்க மருந்து), பகுதி நேர மருத்துவர் (ஹோமியோபதி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம்,
(இந்திய அரசு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்),
ESIC மருத்துவமனை,
வண்ணார் பேட்டை, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு - 627 003

வேலை இடம்
ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம், (இந்திய அரசு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்), ESIC மருத்துவமனை, வண்ணார் பேட்டை, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு - 627 003
நகரம்
திருநெல்வேலி
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம், (இந்திய அரசு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்), ESIC மருத்துவமனை, வண்ணார் பேட்டை, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு - 627 003
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: