முகப்பு

ஜூனியர் சக ஆராய்ச்சியாளர், மூத்த சக திட்டாளர், ஜூனியர் சக திட்டப்பணியாளர்

விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இந்திய நிறுவனம்,
வல்லாமலா P.O, திருவனந்தபுரம் - 695 547

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஜூனியர் சக ஆராய்ச்சியாளர், மூத்த சக திட்டாளர், ஜூனியர் சக திட்டப்பணியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இந்திய நிறுவனம்,
வல்லாமலா P.O, திருவனந்தபுரம் - 695 547

வேலை இடம்
விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இந்திய நிறுவனம், வல்லாமலா P.O, திருவனந்தபுரம் - 695 547
நகரம்
திருவனந்தபுரம்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இந்திய நிறுவனம், வல்லாமலா P.O, திருவனந்தபுரம் - 695 547
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: