முகப்பு

உதவி மேலாளர் (PS) - ஆய்வாளர் (இயந்திரவியல்), ஆய்வாளர் (எலெக்டிரிக்கல்), (இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்), (கார்ப்பரேட் கம்யூனிகேஷன்), (சிவில்), (HR & A), (F & A), நல அலுவலர்

மேற்கு வங்காளம் பவர் வளர்ச்சிக் கழகம் லிமிடெட்,
(மேற்கு வங்காள அரசின் எண்டர்பிரைசஸ்)
பதிவு & கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: "பித்யுட் உன்னையன் பாபன்"
பிளாட் நம்பர்.3/சி, லா-பிளாக், செக்டர்-III,
பிதன்நகர், கொல்கத்தா - 700 098

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி மேலாளர் (PS) - ஆய்வாளர் (இயந்திரவியல்), ஆய்வாளர் (எலெக்டிரிக்கல்), (இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்), (கார்ப்பரேட் கம்யூனிகேஷன்), (சிவில்), (HR & A), (F & A), நல அலுவலர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மேற்கு வங்காளம் பவர் வளர்ச்சிக் கழகம் லிமிடெட்,
(மேற்கு வங்காள அரசின் எண்டர்பிரைசஸ்)
பதிவு & கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: "பித்யுட் உன்னையன் பாபன்"
பிளாட் நம்பர்.3/சி, லா-பிளாக், செக்டர்-III,
பிதன்நகர், கொல்கத்தா - 700 098

வேலை இடம்
மேற்கு வங்காளம் பவர் வளர்ச்சிக் கழகம் லிமிடெட், (மேற்கு வங்காள அரசின் எண்டர்பிரைசஸ்) பதிவு & கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: "பித்யுட் உன்னையன் பாபன்" பிளாட் நம்பர்.3/சி, லா-பிளாக், செக்டர்-III, பிதன்நகர், கொல்கத்தா - 700 098
நகரம்
கொல்கத்தா
தொடர்பு கொள்ள
மேற்கு வங்காளம் பவர் வளர்ச்சிக் கழகம் லிமிடெட், (மேற்கு வங்காள அரசின் எண்டர்பிரைசஸ்) பதிவு & கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: "பித்யுட் உன்னையன் பாபன்" பிளாட் நம்பர்.3/சி, லா-பிளாக், செக்டர்-III, பிதன்நகர், கொல்கத்தா - 700 098
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: