முகப்பு

ஜூனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ், ஜூனியர் கணக்கு அதிகாரி, ஜூனியர் பொறியாளர், மூத்த நூலக தகவல் உதவியாளர், மூத்த நூலக தகவல் உதவியாளர், நர்ஸ் ஊழியர்கள், உதவி பாதுகாப்பு அலுவலர் தரம் - II, டிரைவர் கிரேடு - II, பாதுகாப்பு இன்ஸ்பெக்டர்

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், கராக்பூர்
கராக்பூர்,

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஜூனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ், ஜூனியர் கணக்கு அதிகாரி, ஜூனியர் பொறியாளர், மூத்த நூலக தகவல் உதவியாளர், மூத்த நூலக தகவல் உதவியாளர், நர்ஸ் ஊழியர்கள், உதவி பாதுகாப்பு அலுவலர் தரம் - II, டிரைவர் கிரேடு - II, பாதுகாப்பு இன்ஸ்பெக்டர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், கராக்பூர்
கராக்பூர்,

வேலை இடம்
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், கராக்பூர் கராக்பூர்,
நகரம்
கராக்பூர்
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், கராக்பூர் கராக்பூர்,
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: