முகப்பு

துணை பதிவாளர், பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அதிகாரி, மருத்துவ அதிகாரி, பொது சுகாதார அலுவலர், ஜூனியர் கண்காணிப்பாளர், இளைய உதவியாளர், விளையாட்டு அலுவலர்

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பாட்னா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை பதிவாளர், பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அதிகாரி, மருத்துவ அதிகாரி, பொது சுகாதார அலுவலர், ஜூனியர் கண்காணிப்பாளர், இளைய உதவியாளர், விளையாட்டு அலுவலர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பாட்னா

வேலை இடம்
இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பாட்னா
நகரம்
பாட்னா
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பாட்னா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: