முகப்பு

மூத்த ஆராய்ச்சி சக (புராஜெக்ட்), ஜூனியர் ஆராய்ச்சி சக (புராஜெக்ட்), திட்ட உதவியாளர்கள்

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்,
அடையாறு, சென்னை - 600 020
தமிழ்நாடு,
இந்தியா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த ஆராய்ச்சி சக (புராஜெக்ட்), ஜூனியர் ஆராய்ச்சி சக (புராஜெக்ட்), திட்ட உதவியாளர்கள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில்,
அடையாறு, சென்னை - 600 020
தமிழ்நாடு,
இந்தியா

வேலை இடம்
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில், அடையாறு, சென்னை - 600 020 தமிழ்நாடு, இந்தியா
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில், அடையாறு, சென்னை - 600 020 தமிழ்நாடு, இந்தியா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: