முகப்பு

தொழிற்பயிற்சி - தொழில்நுட்பவியலாளர் தொழிற்பயிற்சி (TAT), பட்டதாரி பயிலுநர் பயிற்சி (GAT)

என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: முதல் மாடி, No.8, மேயர் சத்தியமூர்த்தி சாலை,
FSD, இந்திய உணவுக் கார்ப்பரேஷன் எழும்பூர் காம்ப்ளக்ஸ்,
சேத்துப்பட்டு, சென்னை - 600 031

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் தொழிற்பயிற்சி - தொழில்நுட்பவியலாளர் தொழிற்பயிற்சி (TAT), பட்டதாரி பயிலுநர் பயிற்சி (GAT)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: முதல் மாடி, No.8, மேயர் சத்தியமூர்த்தி சாலை,
FSD, இந்திய உணவுக் கார்ப்பரேஷன் எழும்பூர் காம்ப்ளக்ஸ்,
சேத்துப்பட்டு, சென்னை - 600 031

வேலை இடம்
என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் பதிவு அலுவலகம்: முதல் மாடி, No.8, மேயர் சத்தியமூர்த்தி சாலை, FSD, இந்திய உணவுக் கார்ப்பரேஷன் எழும்பூர் காம்ப்ளக்ஸ், சேத்துப்பட்டு, சென்னை - 600 031
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் பதிவு அலுவலகம்: முதல் மாடி, No.8, மேயர் சத்தியமூர்த்தி சாலை, FSD, இந்திய உணவுக் கார்ப்பரேஷன் எழும்பூர் காம்ப்ளக்ஸ், சேத்துப்பட்டு, சென்னை - 600 031
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: