முகப்பு

மூத்த கணக்கு அலுவலர், நிர்வாக பொறியாளர் (சிவில்)

தீன்தயாள் போர்ட் டிரஸ்ட்,

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த கணக்கு அலுவலர், நிர்வாக பொறியாளர் (சிவில்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தீன்தயாள் போர்ட் டிரஸ்ட்,

வேலை இடம்
தீன்தயாள் போர்ட் டிரஸ்ட்,
தொடர்பு கொள்ள
தீன்தயாள் போர்ட் டிரஸ்ட்,
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: