முகப்பு

இயக்குனர்

காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம்,
குண்டேஸ்வரி மாவட்டம்,
உதம் சிங் நகர்,
காஷிப்பூர் - 244 713
உத்தரகாண்ட்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம்,
குண்டேஸ்வரி மாவட்டம்,
உதம் சிங் நகர்,
காஷிப்பூர் - 244 713
உத்தரகாண்ட்

வேலை இடம்
காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம், குண்டேஸ்வரி மாவட்டம், உதம் சிங் நகர், காஷிப்பூர் - 244 713 உத்தரகாண்ட்
நகரம்
காஷிப்பூர்
மாநிலம்
உத்தரகாண்ட்
தொடர்பு கொள்ள
காஷிபூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம், குண்டேஸ்வரி மாவட்டம், உதம் சிங் நகர், காஷிப்பூர் - 244 713 உத்தரகாண்ட்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: